240 Nguyễn Công Trứ, Q1, tp HCM.

office.nhabes@gmail.com

Những quyển sách hay được viết trong một kiểu ngôn ngữ xa lạ – Marcel Proust.

scholae, σχολή: [danh từ Hy Lạp] chốn học hành, bờ bên kia của lao động , là nơi suy tưởng, tạo hình, tiếp cận và chất vấn các cấu trúc không gian, nơi, chốn, ở, tổ ấm, lãnh thổ, địa vực, cõi sống, thế giới. Lấy việc học và hiểu là niềm vui. Chủ đề tâm điểm là khái niệm không gian và những hình dung vệ tinh xung quanh, đó là tính chất vật lý, sinh học, văn hóa không thể tách rời. Tiến trình tạo hình kiến trúc phản tư, ngu ngơ có tham vọng vấn hỏi đặc tính quyền lực, chủ lưu và quyền lực nội tại của tác phẩm kiến trúc. Các nghiên cứu và dự án đồng thời quan tâm đến tính chất căn cơ của loại hình này, đó là tính chất trừu tượng hình học, tỉ lệ và tính chính trị.

#Nhabe Scholae (2018 – ): Nguyễn Anh Cường, Đậu Sỹ Nghĩa 

# Cộng sự: Nguyễn Văn Đông, Trần Quang Thái, Nguyễn Trung Lương, Lê Hữu Triết, Trần Quốc Bảo, Lâm Hồng Ngọc, Nguyễn Văn Thịnh, Phạm Thị Diệu Thanh, Lê Quang Lộc.

#Cám ơn: Thèo, Bill, Trương Quế Chi, Lê Thiên Bảo,  vna, Tho.a, 6thAtelier, Zero Station, Art Labor, Ori Lighting.

#Trò chuyện: Kiến trúc và nghệ thuật, hay kiến trúc cực đoan thập niên 60; Thiêng và phàm – vấn đề biên giới trong kiến trúc Hy Lạp; Bản đồ -miền huyễn tưởng; Vật suy tưởng – hướng về sự thường hằng của thế giới (hay quan niệm nghệ thuật với Hannah Adrent) ; Workshop đọc sách: Khả thể của kiến trúc tuyệt đối, Pier Vittorio Aureli.

#Dịch thuật: Mắt của Da (The eyes of skin), Juhani Pallasmaa; Căn phòng của riêng ta (The room of one’s own), DOGMA; Chương I và II, Khả thể của kiến trúc tuyệt đối (The possibility of absolut architecture), Pier Vittorio Aureli.

 

—-

 

schola e, σχολή • place in which leisure time is spent, especially lecture, disputation, discussion.