nhabe scholae

240 Nguyễn Công Trứ, Q1, tp HCM.

office.nhabes@gmail.com

Những quyển sách hay được viết trong một kiểu ngôn ngữ xa lạ – Marcel Proust.

scholae, σχολή: [danh từ Hy Lạp] chốn học hành, bờ bên kia của lao động , là nơi suy tưởng, tạo hình, tiếp cận và chất vấn các cấu trúc không gian, nơi, chốn, ở, tổ ấm, lãnh thổ, địa vực, cõi sống, thế giới. Lấy việc học và hiểu là niềm vui. Chủ đề tâm điểm là khái niệm không gian và những hình dung vệ tinh xung quanh, đó là tính chất vật lý, sinh học, văn hóa không thể tách rời. Tiến trình tạo hình kiến trúc phản tư, ngu ngơ có tham vọng vấn hỏi đặc tính quyền lực, chủ lưu và quyền lực nội tại của tác phẩm kiến trúc. Các nghiên cứu và dự án đồng thời quan tâm đến tính chất căn cơ của loại hình này, đó là tính chất trừu tượng hình học, tỉ lệ và tính chính trị.

#Nhabe Scholae (2018-): Nguyễn Anh Cường: thạc sĩ kiến trúc sư, kĩ sư xây dựng Lyon, Pháp # Cộng sự: Nguyễn Văn Đông, Trần Quang Thái, Nguyễn Lương, Lê Hữu Triết, Trần Quốc Bảo, Lâm Hồng Ngọc.

#Cám ơn: Thèo, Bill, Trương Quế Chi, Lê Thiên Bảo,  vna, Tho.a, 6thAtelier, Zero Station, Art Labor, Ori Lighting.

#Trò chuyện: Kiến trúc và nghệ thuật – Kiến trúc cực đoan thập niên 60; Thiêng và phàm – vấn đề biên giới trong kiến trúc Hy Lạp; Bản đồ -miền huyễn tưởng; Vật suy tưởng – hướng về sự trường cửu của thế giới; Workshop đọc sách: Khả thể của kiến trúc tuyệt đối, Pier Vittorio Aurelie.