Lược sử phòng riêng

Lược sử phòng riêng.
DOGMA
Đậu Sỹ Nghĩa dịch
Nguyễn Anh Cường hiệu đính
Giới thiệu.
Đây là bài nghiên cứu quan trọng của DOGMA trích từ “Căn phòng của riêng ta” trong đó sự hình thành và phát triển của một trong những thành tố quan trọng nhất của kiến trúc hiện đại: căn phòng cá nhân. Đề tài được xem xét dưới góc độ Khảo cổ học (chữ của Foucault), có nghĩa là một phả hệ học về quan hệ của phân chia lao động, giai cấp và giới tính theo lịch sử, cho đến cái mà ta gọi là căn hộ hiện đại.
Hai nhận xét về tiểu luận: 1.trần thuật có tính lịch sử được ưu tiên là trần thuật xoay quanh sự tự quản trị đời sống của đời sống ẩn sỹ. Cách nhìn này gợi lại luận đề nổi tiếng của Weber về ảnh hưởng của tinh thần thanh giáo lên chủ nghĩa tư bản. 2. Sự hình thành của căn hộ chung cư như một thành tố quan trọng trong tiến trình cá thể hóa (individuation), gắn liền với một quan hệ mới về tư hữu (Marx), và ở trong quan hệ với quyền lực (Foucault). Cái cá thể, cá nhân, cái Tôi hay cái Ngã, tức vật bí ẩn và mơ hồ nhất mà ta không thể sống hàng ngày mà không có nó ấy, như thế được tạo ra, duy trì và củng cố ngay trong các thiết chế không gian của chủ nghĩa tư bản.