Dalat Farm

Location: Dalat
Area: 20000 m2
Year: 2018

Dalat Farm: a permaculture approach.

Ở dự án kiến trúc-cảnh quan-nông nghiệp này, chúng tôi sử dụng cách tiếp cận về nông nghiệp bền vững, mong muốn đi xa hết mức có thể trong việc đề xuất và thách thức cách làm kiến trúc một chiều, tách biệt hoàn toàn với môi trường.
Công cụ tư duy của nông nghiệp bền vững tỏ ra là một phương pháp tiếp cận tổng thể, đặt vấn đề xây dựng ở trong một nexus tương tác của năng lượng và sự sống. Năng lượng, như nhận định của các học giả tiền phong như David Holmgren nhận định, là một đại lượng cho phép siêu vượt các cặp phạm trù đối kháng Tự nhiên/ Nhân tạo / Con người / Sinh vật. Cơ chế tích trữ năng lượng trong tự nhiên, xét như là sự tích tụ carbon ở trong các hình thức khác nhau, cho ta một cái nhìn định lượng về quá trình sinh trưởng trong tự nhiên. Ở góc nhìn trừu tượng này, dinh dưỡng và sự giàu có của tự nhiên hoàn toàn có thể hình dung như sự tích lũy carbon (và do đó là năng lượng sinh hóa).
Vai trò của thiết kế ở trong nexus này chính là chèn vào đó yếu tố nhân tạo, yếu tố tuyến tính của cá nhân vào mạng lưới tuần hoàn của thiên nhiên. Thiết kế là điều phối và tạo ra các ranh giới mở ra các khả thể tích lũy năng lượng.
Theo cách đặt vấn đề như vậy, phương pháp suy tư trong đề bài này được thực hiện theo chiều dọc: từ bầu trời, mặt đất và trong lòng đất, với quan điểm tiếp cận thiết kế như một sự xen ngang, một sự bạo hành không tránh khỏi, nhưng cũng là một sự kết nối với cái sẵn có ở mỗi tầng không gian.
Hiển nhiên không cần phải nói ra, thách thức lớn chính là việc phải suy nghĩ khác, ở trong một tâm thế khác, cùng với sự bối rối khi suy tư về sự xây dựng ngay trong các tầng ẩn mật của mùn đất, của địa tầng phía dưới.