Tiếp nối bài dịch về Lịch Sử Phòng Riêng

Tiếp nối bài dịch về Lịch Sử Phòng Riêng, Nhabe Scholae đã có buổi nói chuyện này 28/08 về chủ đề này của Aureli trên zoom, buổi nói chuyện do t+m tổ chức. Nguyễn Anh Cường và Đậu Sỹ Nghĩa trình bày.