Đôi mắt của làn da

Pdf của quyển Đôi Mắt của Làn Da- Nhabe Scholae biên dịch:
“…Nhiệm vụ vĩnh hằng của kiến trúc là sáng tạo ra những ẩn dụ hiện sinh được sống trải và nhập thế, thứ này cụ thể hóa và cấu trúc cái tồn tại trong thế giới của ta. Kiến trúc phản ánh, vật thể hóa những ý niệm và hình ảnh về đời sống lý tưởng và khiến chúng trở nên bất diệt. Công trình và thị trấn cho phép chúng ta cấu trúc, thấu hiểu và ghi nhớ dòng chảy vô hình hài của thực tại và cuối cùng, khiến ta nhận ra và nhớ lại chúng ta là ai. Kiến trúc khiến ta tri nhận và hiểu được những biện chứng của sự thường hằng và biến dịch, khiến bản thân ta cư lưu trong thế giới, và xác lập chúng ta vào trong dòng chảy văn hóa và thời gian.
Qua phương cách của mình để biểu tượng và cấu trúc hành động và quyền lực, trật tự xã hội và văn hóa, sự tương tác và sự chia tách, căn tính và ký ức, kiến trúc làm việc với những câu hỏi hiện sinh nền tảng. Tất cả trải nghiệm đều bao hàm hành vi thu thập, ghi nhớ và so sánh. Một ký ức được nhập thể có vai trò cốt yếu xét như là cơ sở cho việc ghi nhớ một không gian hay một nơi chốn. Chúng ta chuyển dịch tất cả những thành phố hay thị trấn từng ghé thăm, mọi nơi chốn mà ta nhận ra, thành cái ký ức nhập thể của thân xác. Nơi ở của ta trở thành một thể với căn tính chính mình; nó trở thành một phần của cơ thể và tồn tại riêng của ta. “
 
240602111_938984666687102_6335369711438028912_n