Author: admin

Nghệ thuật

Nghệ thuật Nghệ ThuậtChương 3 đoạn 14, “Nietzsche và Triết Học” – Gilles Deleuze.Quan niệm của Nietzsche về nghệ thuật là một quan niệm có tính bi kịch. Nó dựa trên hai nguyên tắc, ta cần xem chúng như những nguyên tắc rất cổ xưa, đồng thời như những nguyên tắc của tương lai. Trước […]

Về « phong thổ » của nơi chốn

Về phong thổ của nơi chốn Về « phong thổ » của nơi chốn.Phỏng vấn Augustin BERQUETạp chí Stream 04, (Tháng 11/2017), tr. 117-110Đậu Sỹ Nghĩa dịchNguyễn Anh Cường hiệu đínhhttps://drive.google.com/file/Nhà địa lý và đông phương học Augustin Berque quay về xem xét chiều kích đa nghĩa của khái niệm “môi sinh” và giải thích […]

Khả thể của một kiến trúc tuyệt đối

Khả thể của một kiến trúc tuyệt đối Khả thể của một kiến trúc tuyệt đối. Pier Vittorio AureliChương II-ĐỊA CHÍNH TRỊ CỦA BIỆT THỰ LÝ TƯỞNGAndrea Palladio và thành phố phi-lý tưởng.Đậu Sỹ Nghĩa dịchNguyễn Anh Cường hiệu đínhhttps://drive.google.com/file/d/1I2JcDGjgDHD1h1HM96DWP8jlLkQx6PNP/view?fbclid=IwAR0S8cTWqfKm-Kk179UHXwTG5tZYL-AySCfz_Lr6CXavyLiDLLB7akseevY

Ivan IllichĐọc ở Viện Hoàng Gia Kiến trúc Anh, York, 07/1984.Đậu Sỹ Nghĩa dịchNguyễn Anh Cường hiệu đính https://drive.google.com/file/d/1UyfF25_DBhIcoG5Yseq0CH9GmsJaHRWh/view?fbclid=IwAR35UBqDJBpMph1owxTEb6PN-swLxD4gqsDM_FMwZz_TIHY6SEREff8TD_o Ở là làm người. Muôn thú có ổ, gia súc có chuồng, xe kéo xếp trong kho, và ga-ra dành cho ô tô. Chỉ người có thể Ở. Ở là một nghệ thuật. Mỗi con nhện sinh ra […]